Alle rettigheter 2019 Sveio kyrkjelege fellesråd

Sveio sokneråd 2015 - 2019


Soknerådet i Sveio sokn i perioden 2015-2019 består av:

 1. Bent Rune Sinnes - leiar
 2. Ragnhild Elise Lysen - nestleiar
 3. Olav Haugen
 4. Hildur Larsen
 5. Haldis J. Økland Lier
 6. Runar Larsen (permisjon)
 7. Anne Vierdal (permisjon)
 8. Leiv Rossehaug

Sokneprest Gisle Sørhus er og medlem av soknerådet

Vara;

 1. Tone B. Steinsvåg
 2. Elise De Winter
 3. Anne Gunn Bjørnevik
 4. Else Berit Bøe
 

Tilbake