Om oss


Kyrkjelydande i Sveio har som sitt hovedmål; "Saman skal vi ære den treeinige Gud, ved å forkynne Kristus, byggje kyrkjelydar og fremje rettferd"

Nedanfor kan du finna litt informasjon om sokneråda og fellesrådet og kva som skjer.

Kontaktinformasjon