Babysang - hausten 2021


Babysang Me håpar på ein haust der det framleis er roleg med covid-19-smitte og at me kan samlast til Babysang meir normalt! Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Det føregår i Sveio soknehus onsdagar frå kl. 11 til ca 12.30  

Les meir

 

Babysang - hausten 2021


Babysang Me håpar på ein haust der det framleis er roleg med covid-19-smitte og at me kan samlast til Babysang meir normalt! Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Det føregår i Sveio soknehus onsdagar frå kl. 11 til ca 12.30  

Les meir

 

Merking av graver


Lurer du på kva dette skiltet betyr? Me har sett ut slike skilt på ein del graver fordi me ikkje har tilstrekkelege opplysningar om festar/kontaktperson til gravene. Finn du eit slikt merkeskilt på ei grav til nokon av dine avdøde familiemedlemmer/andre nære, ta kontakt med oss på kyrkjekontoret. Dersom me ikkje får kontakt med  nokon vil desse gravene etterkvart bli sletta. Det ønskj...

Les meir

 

Merking av graver


Lurer du på kva dette skiltet betyr? Me har sett ut slike skilt på ein del graver fordi me ikkje har tilstrekkelege opplysningar om festar/kontaktperson til gravene. Finn du eit slikt merkeskilt på ei grav til nokon av dine avdøde familiemedlemmer/andre nære, ta kontakt med oss på kyrkjekontoret. Dersom me ikkje får kontakt med  nokon vil desse gravene etterkvart bli sletta. Det ønskj...

Les meir

 

Konfirmasjon i Sveio 2022


Fra 2022 flyttes konfirmasjonen i Sveio til høsten. Vi planlegger for konfirmasjonsleir sommeren 2022 med samlinger gjennom skoleåret 21/22.

Les meir

 

Konfirmasjon i Sveio 2022


Fra 2022 flyttes konfirmasjonen i Sveio til høsten. Vi planlegger for konfirmasjonsleir sommeren 2022 med samlinger gjennom skoleåret 21/22.

Les meir

 
 

Bli ein del av kormiljøet i kyrkja!

Les meir

 

Babysang - hausten 2021

Babysang Me håpar på ein haust der det framleis er roleg med covid-19-smitte og at me kan samlast til Babysang meir normalt!...

Les meir

 

Merking av graver

Lurer du på kva dette skiltet betyr? Me har sett ut slike skilt på ein del graver fordi me ikkje har tilstrekkelege opplysninga...

Les meir

 

Sommarjobb - gravplassar

Me treng sommarhjelp på gravplassane, først og fremst i perioden 12. juli – 15.august. Er du arbeidsvillig, pliktoppfyllande og klar f...

Les meir

Gudstenester