Alle rettigheter 2019 Sveio kyrkjelege fellesråd

Vedlikehald av Sveio kyrkje


Sveio kyrkje skal nå i år malast. Malermester Emberland har oppdraget og har reingjort kyrkja. Før det er klart for maling vert det skifta litt treverk og gjort nokre små reperasjonar på taket. Her er det Kåre Høyland i Mesterbygg som har oppdraget. Det er krevande arbeid og i tillegg til lift må dei sikra seg med sele mv. Så nå vente me på "godt og tenleg ver" for maling. Arbeidet er g...

Les meir

 

Vedlikehald av Sveio kyrkje


Sveio kyrkje skal nå i år malast. Malermester Emberland har oppdraget og har reingjort kyrkja. Før det er klart for maling vert det skifta litt treverk og gjort nokre små reperasjonar på taket. Her er det Kåre Høyland i Mesterbygg som har oppdraget. Det er krevande arbeid og i tillegg til lift må dei sikra seg med sele mv. Så nå vente me på "godt og tenleg ver" for maling. Arbeidet er g...

Les meir

 

Skaparverkets dag i Førde


Søndag 16. juni markerer vi skaparverketsdag i Førde med Gudsteneste, kyrkjekaffi og turstimarsj!

Les meir

 

Skaparverkets dag i Førde


Søndag 16. juni markerer vi skaparverketsdag i Førde med Gudsteneste, kyrkjekaffi og turstimarsj!

Les meir

 

Bispedømmerådsval med lokale namn på listene


Listene er nå klare for bispedømmerådsvalet i Bjørgvin. Sjå link for meir informasjon. Her kan du blant anna finna to sveibuar. https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/nyhetsarkiv/tre-lister-ved-bispedomeradsvalet/

Les meir

 

Bispedømmerådsval med lokale namn på listene


Listene er nå klare for bispedømmerådsvalet i Bjørgvin. Sjå link for meir informasjon. Her kan du blant anna finna to sveibuar. https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/nyhetsarkiv/tre-lister-ved-bispedomeradsvalet/

Les meir

 
 

BLI EIN DEL AV KORMILJØET I KYRKJA !

Les meir

Gudstenester