Babysang - våren 2024


Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Dei fleste samlingane  føregår i Sveio soknehus omtrent annakvar onsdag, frå kl. 11 til ca 12.30 . Babysang er i partalsveker.  Me har og samlingar på dags...

Les meir
 

Babysang - våren 2024


Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Dei fleste samlingane  føregår i Sveio soknehus omtrent annakvar onsdag, frå kl. 11 til ca 12.30 . Babysang er i partalsveker.  Me har og samlingar på dags...

Les meir

Soknerådsval - Vallistene er klare


Vallistene til dei to sokneråda her i Sveio er nå klare og vert lagt ut til ettersyn.  Desse er føreslått på listene:  

Les meir
 

Soknerådsval - Vallistene er klare


Vallistene til dei to sokneråda her i Sveio er nå klare og vert lagt ut til ettersyn.  Desse er føreslått på listene:  

Les meir

Dåpskjole til utlån


Me har fått ein dåpskjole i gåve til kyrkja.  Denne vil me låna ut til dei som har behov for å låna ein dåpskjole.  

Les meir
 

Dåpskjole til utlån


Me har fått ein dåpskjole i gåve til kyrkja.  Denne vil me låna ut til dei som har behov for å låna ein dåpskjole.  

Les meir

Babysang - våren 2024

Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Dei fleste samlingane  føregår i Sveio soknehus omtr...

Les meir

Soknerådsval - Vallistene er klare

Vallistene til dei to sokneråda her i Sveio er nå klare og vert lagt ut til ettersyn.  Desse er føreslått på listene:  

Les meir

Dåpskjole til utlån

Me har fått ein dåpskjole i gåve til kyrkja.  Denne vil me låna ut til dei som har behov for å låna ein dåpskjole.  

Les meir

Høyring - justering av vedtektene for gravplassane i Sveio

Høying -  framlegg til justerte vedtekter for gravplassane i Sveio. Desse vart vedtatt i Sveio Kyrkjelege Fellesråd sitt møte 30.03.2023 og...

Les meir

Gudstenester