Alle rettigheter 2019 Sveio kyrkjelege fellesråd

Velkommen til kyrkja i påska!


I påska er det gudstenester i fleire av kyrkjene våre: Palmesøndag, 14.april; Førde kyrkje kl 11.00 Arild Steinsland, Steinar Alvsaker, Blåsar og sangerar Skjærtorsdag, 18.April; Sveio omsorgsenter kl 11.00 Gisle Sørhus og Steinar Alvsaker                                       Valestrand Kyrkje kl 19.00 Gisle Sørhus og Steinar Alvsaker, Kveldsmåltid Langfredag, 19.april; Sveio...

Les meir

 

Velkommen til kyrkja i påska!


I påska er det gudstenester i fleire av kyrkjene våre: Palmesøndag, 14.april; Førde kyrkje kl 11.00 Arild Steinsland, Steinar Alvsaker, Blåsar og sangerar Skjærtorsdag, 18.April; Sveio omsorgsenter kl 11.00 Gisle Sørhus og Steinar Alvsaker                                       Valestrand Kyrkje kl 19.00 Gisle Sørhus og Steinar Alvsaker, Kveldsmåltid Langfredag, 19.april; Sveio...

Les meir

 

Kyrkjeval 2019


Nå er det klart for Soknerådsval!

Les meir

 

Kyrkjeval 2019


Nå er det klart for Soknerådsval!

Les meir

 

Plan for Gravplassar i Sveio 2020 - 2060


Plan for Gravplassar har vore ute til høyring. Her har me spurt om korleis ein ønske at me skal tilretteleggja for gravlegging her i Sveio dei næraste 10-åra. Det vert nå jobba med innspela og utarbeiding av ferdig plan.

Les meir

 

Plan for Gravplassar i Sveio 2020 - 2060


Plan for Gravplassar har vore ute til høyring. Her har me spurt om korleis ein ønske at me skal tilretteleggja for gravlegging her i Sveio dei næraste 10-åra. Det vert nå jobba med innspela og utarbeiding av ferdig plan.

Les meir

 
 

BLI EIN DEL AV KORMILJØET I KYRKJA !

Les meir

Gudstenester