Soknerådsval - Vallistene er klare


Vallistene til dei to sokneråda her i Sveio er nå klare og vert lagt ut til ettersyn.  Desse er føreslått på listene:  

Les meir
 

Soknerådsval - Vallistene er klare


Vallistene til dei to sokneråda her i Sveio er nå klare og vert lagt ut til ettersyn.  Desse er føreslått på listene:  

Les meir

Dåpskjole til utlån


Me har fått ein dåpskjole i gåve til kyrkja.  Denne vil me låna ut til dei som har behov for å låna ein dåpskjole.  

Les meir
 

Dåpskjole til utlån


Me har fått ein dåpskjole i gåve til kyrkja.  Denne vil me låna ut til dei som har behov for å låna ein dåpskjole.  

Les meir

Babysang - våren 2023


Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Det føregår i Sveio soknehus annakvar onsdag, frå kl. 11 til ca 12.30. Før påske er babysang i partalsveker.  Etter påske er det oddetalsveker.   Første gong er onsd...

Les meir
 

Babysang - våren 2023


Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Det føregår i Sveio soknehus annakvar onsdag, frå kl. 11 til ca 12.30. Før påske er babysang i partalsveker.  Etter påske er det oddetalsveker.   Første gong er onsd...

Les meir

Soknerådsval - Vallistene er klare

Vallistene til dei to sokneråda her i Sveio er nå klare og vert lagt ut til ettersyn.  Desse er føreslått på listene:  

Les meir

Dåpskjole til utlån

Me har fått ein dåpskjole i gåve til kyrkja.  Denne vil me låna ut til dei som har behov for å låna ein dåpskjole.  

Les meir

Høyring - justering av vedtektene for gravplassane i Sveio

Høying -  framlegg til justerte vedtekter for gravplassane i Sveio. Desse vart vedtatt i Sveio Kyrkjelege Fellesråd sitt møte 30.03.2023 og...

Les meir

Konfirmant 2024

Det er nå fastsett datoar for konfirmasjonn i Sveio kyrkjene i 2024 Sveio kyrkje; lørdag 24 og søndag 25. august, klokkeslett; sjå "va...

Les meir

Gudstenester