Kyrkjetenarjobb? - me treng ny i kyrkjene våre!


Kyrkjetenar? Har du eller nokon du kjenner lyst til å vera kyrkjetenar når me har gudstenester? Me har frå sommaren av behov for ein til to personar som kan vera kyrkjetenar ved gudstenester i kyrkjene våre.

Les meir
 

Kyrkjetenarjobb? - me treng ny i kyrkjene våre!


Kyrkjetenar? Har du eller nokon du kjenner lyst til å vera kyrkjetenar når me har gudstenester? Me har frå sommaren av behov for ein til to personar som kan vera kyrkjetenar ved gudstenester i kyrkjene våre.

Les meir

Soknerådsval - Vallister


Kunngjering av frist for innlevering av listeforslag Val av sokneråd i Sveio sokn – og i Valestrand og Førde Sokn -, frist for innlevering av listeforslag Nominasjonskomitéane i dei to sokna set opp eit forslag til valliste til soknerådsva...

Les meir
 

Soknerådsval - Vallister


Kunngjering av frist for innlevering av listeforslag Val av sokneråd i Sveio sokn – og i Valestrand og Førde Sokn -, frist for innlevering av listeforslag Nominasjonskomitéane i dei to sokna set opp eit forslag til valliste til soknerådsva...

Les meir

Babysang - våren 2023


Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Det føregår i Sveio soknehus annakvar onsdag, frå kl. 11 til ca 12.30. Før påske er babysang i partalsveker.  Etter påske er det oddetalsveker.   Første gong er onsd...

Les meir
 

Babysang - våren 2023


Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Det føregår i Sveio soknehus annakvar onsdag, frå kl. 11 til ca 12.30. Før påske er babysang i partalsveker.  Etter påske er det oddetalsveker.   Første gong er onsd...

Les meir

Kyrkjetenarjobb? - me treng ny i kyrkjene våre!

Kyrkjetenar? Har du eller nokon du kjenner lyst til å vera kyrkjetenar når me har gudstenester? Me har frå sommaren av behov for ein til t...

Les meir

Bjelland og Mannskapet - konsert 8. mars

Onsdag 8. mars kl 1900 kan du oppleva  Bjelland og mannskapet i Valestrand kulturkyrkje. Under pandemivåren 2021, og nedstenginga, var...

Les meir

Soknerådsval - Vallister

Kunngjering av frist for innlevering av listeforslag Val av sokneråd i Sveio sokn – og i Valestrand og Førde Sokn -, frist for inn...

Les meir

Konfirmant 2024

Det er nå fastsett datoar for konfirmasjonn i Sveio kyrkjene i 2024 Sveio kyrkje; lørdag 24 og søndag 25. august, klokkeslett; sjå "va...

Les meir

Gudstenester