Konfirmasjon i Sveio 2022


Fra 2022 flyttes konfirmasjonen i Sveio til høsten. Vi planlegger for konfirmasjonsleir sommeren 2022 med samlinger gjennom skoleåret 21/22.

Les meir

 

Konfirmasjon i Sveio 2022


Fra 2022 flyttes konfirmasjonen i Sveio til høsten. Vi planlegger for konfirmasjonsleir sommeren 2022 med samlinger gjennom skoleåret 21/22.

Les meir

 

Sommarjobb - gravplassar


Me treng sommarhjelp på gravplassane, først og fremst i perioden 12. juli – 15.august. Er du arbeidsvillig, pliktoppfyllande og klar for plenklipping mv. - søk jobb hos oss snarast og seinast innan søknadsfristen 8. juni. Det er ein fordel med førarkort klasse B/BE. Men me vil og vurdera søkjerar som ikkje har førarkort, og ungdommar mellom 15 og 18 år. Hovudjobben blir klippin...

Les meir

 

Sommarjobb - gravplassar


Me treng sommarhjelp på gravplassane, først og fremst i perioden 12. juli – 15.august. Er du arbeidsvillig, pliktoppfyllande og klar for plenklipping mv. - søk jobb hos oss snarast og seinast innan søknadsfristen 8. juni. Det er ein fordel med førarkort klasse B/BE. Men me vil og vurdera søkjerar som ikkje har førarkort, og ungdommar mellom 15 og 18 år. Hovudjobben blir klippin...

Les meir

 

Fleire kan nå delta på gudstenester og i gravferd


Dei nye nasjonale smittevernforskriftene opne nå for at me kan  gjennomføre gudstenester og gravferder for enda fleire deltakerar, i tråd med regjeringa sin plan for gjenopning.  Gudstenester og gravferder kan nå gjennomføras med inntil 200 stykk tilstades om det er tilstrekkeleg plass til at alle kan halda 1 meter avstand, husstandar i mellom. Deltakerane får tilvist faste plasser som dei s...

Les meir

 

Fleire kan nå delta på gudstenester og i gravferd


Dei nye nasjonale smittevernforskriftene opne nå for at me kan  gjennomføre gudstenester og gravferder for enda fleire deltakerar, i tråd med regjeringa sin plan for gjenopning.  Gudstenester og gravferder kan nå gjennomføras med inntil 200 stykk tilstades om det er tilstrekkeleg plass til at alle kan halda 1 meter avstand, husstandar i mellom. Deltakerane får tilvist faste plasser som dei s...

Les meir

 
 

Bli ein del av kormiljøet i kyrkja!

Les meir

 

Sommarjobb - gravplassar

Me treng sommarhjelp på gravplassane, først og fremst i perioden 12. juli – 15.august. Er du arbeidsvillig, pliktoppfyllande og klar f...

Les meir

 

Fleire kan nå delta på gudstenester og i gravferd

Dei nye nasjonale smittevernforskriftene opne nå for at me kan  gjennomføre gudstenester og gravferder for enda fleire deltakerar, i tråd m...

Les meir

 

Årsmøte - Sveio sokn 26.mai

Sveio sokneråd inviterer til årsmøte i Sveio sokn i Sveio kyrkje onsdag 26.mai kl. 18.30. Her kan du lesa årsmelding frå Sveio sokner...

Les meir

Gudstenester