Alle rettigheter 2019 Sveio kyrkjelege fellesråd

Soknerådsval 2019


Vallistene til nominasjonsnemndene i Sveio Sokn og Valestrand og Førde Sokn er nå klare. Begge sokneråda skal ha 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.  Vallistene skal derfor ha minimum 13 namn. I Sveio sokn er dei så heldige at dei har nesten full liste, medan Valestrand og Førde framleis manglar folk. Derfor opnes det nå for supplerande nominasjon. Dvs at 5 personar i soknet kan føreslå fle...

Les meir

 

Soknerådsval 2019


Vallistene til nominasjonsnemndene i Sveio Sokn og Valestrand og Førde Sokn er nå klare. Begge sokneråda skal ha 8 medlemmer og 5 varamedlemmer.  Vallistene skal derfor ha minimum 13 namn. I Sveio sokn er dei så heldige at dei har nesten full liste, medan Valestrand og Førde framleis manglar folk. Derfor opnes det nå for supplerande nominasjon. Dvs at 5 personar i soknet kan føreslå fle...

Les meir

 

Eikeland Kapell - tett kloakk


Denne veka vart det oppdaga at kloakken frå Eikeland kapell er gått tett. Me har hatt kamera inne og forsøkt og opna ved hjelp av trykk, men har desverre ikkje lukkast. Det er usikkert når me lukkast i å ordna dette. Inntil vidare er det derfor kun eit tørrklosett tilgjengeleg i Eikeland kapell. Vi beklager ulempene dette medfører for dei besøkande.

Les meir

 

Eikeland Kapell - tett kloakk


Denne veka vart det oppdaga at kloakken frå Eikeland kapell er gått tett. Me har hatt kamera inne og forsøkt og opna ved hjelp av trykk, men har desverre ikkje lukkast. Det er usikkert når me lukkast i å ordna dette. Inntil vidare er det derfor kun eit tørrklosett tilgjengeleg i Eikeland kapell. Vi beklager ulempene dette medfører for dei besøkande.

Les meir

 

DIS-Gravminner i Sveio


På DIS - Gravminner i Norge kan du finna bilder av svært mange gravminner, og her i Sveio. Følg denne linken for å søkja på gravminner her i Sveio. Dei fleste gravminna på våre gravplassar er fotografert og registrert rundt 2015-2016.

Les meir

 

DIS-Gravminner i Sveio


På DIS - Gravminner i Norge kan du finna bilder av svært mange gravminner, og her i Sveio. Følg denne linken for å søkja på gravminner her i Sveio. Dei fleste gravminna på våre gravplassar er fotografert og registrert rundt 2015-2016.

Les meir

 
 

BLI EIN DEL AV KORMILJØET I KYRKJA !

Les meir

Gudstenester