Kontaktinformasjon


Kyrkjeverje Rita Holmedal
Kontoradresse: Steinhaugvegen 10 - Sveio soknehus, inngang på nordsida
Postadresse: Postboks 65 5559 Sveio 

E-post: kyrkja@sveio.kommune.no 
Telefon: 53 74 84 20
Mobil Kyrkjeverje: 95208564


Sveio Kyrkjelege Fellesråd: Org.nr.: 976994574  Kontonr.: 3240.08.87674

Sveio Sokn: Org.nr: 876 994 542 Kontonr: 3240.10.41450

Valestrand og Førde Sokn: Org.nr: 976 994 558 Kontonr: 3240 10 41477

Sveio Soknehus; Org.nr: 916 255 071 Kontonr. givarteneste: 3520. 60.62248

Opningstid Kyrkjekontoret: Tysdag, Onsdag og Torsdag 10-1400

Kyrkjegardsarbeidar

Jeroen Bode

Send e-post

Arbeidsleiar

Hilde Ekornsæter

Send e-post

Kantor

Ingrid Furdal

Send e-post

Kantor

Alie Hamberg

Send e-post

Kyrkjeverje

Rita (Kyrkjeverje) Holmedal

53748422

Send e-post

Kontorsekretær

Brit (Adm) Kannelønning Olsen

53748420

Send e-post

Sokneprest

Arild Steinsland

91555580

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Haldis Rolfsnes Stueland

53748427

Send e-post

Sokneprest/Prostiprest

Eirik Aadland Tappel

53403436

Send e-post

Trusopplærar

Anne Vierdal

Send e-post