Kontaktinformasjon


Kyrkjeverje Ottar Krakk
Steinhaugvegen 10 - Soknehuset
Postboks 65 5559 Sveio 

E-post:kyrkja@sveio.kommune.no 
Telefon: 53 74 84 20
Mobil Kyrkjeverje: 932 16644 


Sveio Kyrkjelege Fellesråd: Org.nr.: 976994574  Kontonr.: 3240.08.87674

Sveio Sokn: Org.nr: 876 994 542 Kontonr: 3240.10.41450

Valestrand og Førde Sokn: Org.nr: 976 994 558 Kontonr: 3240 10 41477

Sveio Soknehus; Org.nr: 916 255 071 Kontonr. givarteneste: 3520. 60.62248

Opningstid Kyrkjekontoret: Tysdag, Onsdag og Torsdag 10-1400

Sekretær

Mary Ann Andreassen

53748420

Send e-post

Arbeidsleiar

Dagfinn Bjørge

53 74 80 55

Send e-post

Kyrkjegardsarbeidar

Knut Grant Christiansen

Kantor

Ingrid Furdal

Send e-post

Kantor

Alie Hamberg

Send e-post

Kyrkjeverje

Ottar Krakk

93216644

Send e-post

Kontaktliste

Brit Kannelønning Olsen

53748420

Send e-post

Sokneprest

Arild Steinsland

91555580

Send e-post

Kyrkjelydspedagog

Haldis Rolfsnes Stueland

53748427

Send e-post

Sokneprest

Gisle Sørhus

95857557

Send e-post

Sokneprest/Prostiprest

Eirik Aadland Tappel

53403436

Send e-post