Sveio soknehus


Sveio soknehus er bygd i 2016 og er lokalisert  like ved Sveio kyrkje i Sveio sentrum. 

Sveio Soknehus gir rom for mange av våre aktivitetar for barn unge og vaksne. Huset har lokale i fleire størrelsar og er såleis eigna til fleire føremål. Ta gjerne kontakt for spørsmål om utleige.

Soknehuset