Kontaktinformasjon


Kyrkjeverje Ottar Krakk
Kontoradresse: Steinhaugvegen 10 - Sveio soknehus, inngang på nordsida
Postadresse: Postboks 65 5559 Sveio 

E-post: kyrkja@sveio.kommune.no 
Telefon: 53 74 84 20
Mobil Kyrkjeverje: 932 16644 


Sveio Kyrkjelege Fellesråd: Org.nr.: 976994574  Kontonr.: 3240.08.87674

Sveio Sokn: Org.nr: 876 994 542 Kontonr: 3240.10.41450

Valestrand og Førde Sokn: Org.nr: 976 994 558 Kontonr: 3240 10 41477

Sveio Soknehus; Org.nr: 916 255 071 Kontonr. givarteneste: 3520. 60.62248

Opningstid Kyrkjekontoret: Tysdag, Onsdag og Torsdag 10-1400

Arbeidsleiar

Dagfinn Bjørge

53748056

Send epost

Kyrkjetenar

Hilde Ekornsæter

Send epost

Kantor

Ingrid Furdal

Send epost

Kantor

Alie Hamberg

Send epost

Kyrkjeverje

Ottar Krakk

93216644

Send epost

Kontorsekretær

Brit Kannelønning Olsen

53748420

Send epost

Sokneprest

Arild Steinsland

91555580

Send epost

Kyrkjelydspedagog

Haldis Rolfsnes Stueland

53748427

Send epost

Sokneprest

Gisle Sørhus

95857557

Send epost

Sokneprest/Prostiprest

Eirik Aadland Tappel

53403436

Send epost

Trusopplærar

Anne Vierdal

Send epost