Valestrand og Førde sokneråd


Soknerådet i Valestrand og Førde Sokn i perioden 2019-2023   består av:

  1. Tor Helge Hardeland, leiar
  2. Øyvind Tislavoll, nestleiar
  3. Tone-Elisabeth Johnsen Normann
  4. Solveig Margrethe Brynjelsen
  5. Ann Helen Henriksen
  6. Ragnhild Elise Sæverhagen
  7. Anne Mari Engeset Fisketjøn
  8. MÃ¥lfrid Jacobsen

Sokneprest Arild Steinsland er og med i soknerådet

 

Tilbake