Sveio sokneråd 2019 - 2023


Soknerådet i Sveio sokn i perioden 2019-2023 består av:

 1. Bent Rune Sinnes - leiar
 2. Trond Widar Våga - nestleiar
 3. Haldis Johanne Økland Lier
 4. Lin Hege Enge
 5. Anne Vierdal
 6. Johannes Flatnes
 7. Leiv Rossehaug
 8. Astrid Yasmin Furdal
  Vara
 9. Kristi Henden Tveitaskog
 10. Elise Alberdine De Winter
 11. Torhild Matre
 12. Inger Skogland
 13. Runar Larsen

Sokneprest Gisle Sørhus er og medlem av soknerådet

 

Tilbake