Born og unge


Born og familiane deira har ein sentral plass i kyrkjene våre. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen og fylle tida med meiningsfulle treffpunkt og opplevingar.

Samtidig vil vi stimulera til tidleg kontakt med Kyrkja og den kristne bodskapen. Vi vil og leggja til rette for at både barna og familien skal kjenna seg heime i kyrkjelydane. Under ser de nokre aktuelle tilbod til barn og familiar.

Born og unge