Utleige og betaling


Det er muleg å leiga kyrkjene til konsertar o.l. Ved utleige ta kontakt med kyrkjekontoret på telefon 53748420 eller epost: post@sveiokyrkja.no

Vigsel, gravferd mv.

Ved dei fleste høve er dette gratis. Men i samanhengar der den avdøde eller dei som skal gifta seg ikkje bur i Sveio og/eller ikkje er medlem av Den norske Kyrkja vil det koma nokre kostnadar.

Trykk her for utleigeprisar og oversikt over kostnadar ved gravferd/vigsel

Satsane for 2021 vert vidarført og i 2022. 

Tilbake