Bli ein del av kormiljøet i kyrkja!


SVEIO ASPIRANT- OG BARNEKOR

Velkomen til å vera med i kor hausten-22

Første øvingsdag blir torsdag 1.september.              

  • Aspirantkoret er for barn på 1.og 2.trinn og har øving i Sveio kyrkje torsdagar kl.17.30
  • Barnekoret er for barn på 3.-7.trinn og har øving i Sveio kyrkje torsdagar kl.18.30
 

Gutar og jenter frå heile kommunen er velkomne til å vera med i begge kora.

Første øvingsdag blir 1.september.                                                                                

Kontingent er 250 kr pr.halvår som går til drift av kora. Informasjon om innbetaling kjem seinare.

Vikarleiarar inntil vidare:

Andre’ Eide frå Stord er pianist og musikar på heiltid. Han skal handtera tangentane og såleis ha ei viktig og sentral rolle i korarbeidet.

Benedikte Dale har lang erfaring frå barne- og ungdomskora i Sveiokyrkja. Hennar rolle blir innlæring av songar og program i nært samarbeid med Andre’. (Tlf. 48141092)

Solfrid Lier Habbestad skal ha nokre praktiske oppgåver i tilknyting til korarbeidet og elles vera til støtte for barn og leiarar på øvingar mm. (Tlf.nr 40211600)

Kyrkjekontoret kan og kontaktast på 53748420/-22

Tilbake