Bli ein del av kormiljøet i kyrkja!


 

BLI EIN DEL AV KORMILJØET I KYRKJA !

Barnekora i kyrkjelyden har

  • eit godt sosialt fellesskap
  • vokal - og musikkopplæring
  • variert repertoar og mange fine fellesskapsopplevingar i form av konsertar, gudstenester, turar og ulike arrangement 
  • kora har også eigne seminardagar på soknehuset; ofte lagt til skulen sin planleggingsdag

 

Vi øver i Sveio kyrkje desse tidene :

Torsdag kl. 17.00                                 Aspirantkoret              1. og 2. klasse

Torsdag kl. 18.15                                 Barnekoret                  3.-7. klasse

P.t. ikkje øvingar                                   Vokalgruppe               8.klasse og oppover

(tidspunktet for Vokalgruppa varierer etter avtale)

Kontaktperson : Ring Kyrkjekontoret på 53748420/-22

(ev. Ingrid Pedersen Furdal, 41502868 ingrid.furdal@haugnett.no)  

Tilbake