Soknerådsvalet - Her er kandidatane i Sveio Sokn


Har du lyst til å stemma på soknerådsvalet - men du lurer gjerne på kven kandidatane er? Opne artikkelen her og finn ein kort presentasjon av kandidatane.

 

Trykk her for bilder og kort info

Valet er Måndag 9. september. Førehandstemming kan skje på kyrkjekontoret i vår opningstid tysdag, onsdag og torsdag kl 10-14.00. (Vi tar og imot førehandsstemmer utover desse tidene om vi er to stemmemottakerar tilstades.)

Tilbake