Alle rettigheter 2019 Sveio kyrkjelege fellesråd

Vedlikehald av Sveio kyrkje


Sveio kyrkje skal nå i år malast. Malermester Emberland har oppdraget og har reingjort kyrkja. Før det er klart for maling vert det skifta litt treverk og gjort nokre små reperasjonar på taket. Her er det Kåre Høyland i Mesterbygg som har oppdraget. Det er krevande arbeid og i tillegg til lift må dei sikra seg med sele mv.

Så nå vente me på "godt og tenleg ver" for maling.

Arbeidet er gjort mulig gjennom bevilgning til føremålet frå Sveio kommune.

 

Tilbake