Vedlikehald av Sveio kyrkje


Sveio kyrkje har i år fått eit nødvendig vedlikehald. Malermester Emberland har hatt oppdraget med å reingjere og mala kyrkja. Før det var klart for maling vart det skifta litt treverk og gjort nokre små reperasjonar på taket. Her er det Kåre Høyland i Mesterbygg som har hatt oppdraget.

Arbeidet er gjort mulig gjennom bevilgning til føremålet frå Sveio kommune.

Takk til Sveio kommune og dei to firmaene for godt samarbeid og vel utført arbeid.

 

Tilbake