Soknerådsval - Vallistene er klare


Vallistene til dei to sokneråda her i Sveio er nå klare og vert lagt ut til ettersyn. 

Desse er føreslått på listene:

 

Sveio Sokn:

1. Rune Hjelmeseter

2. Anne Vierdal

3. Solfrid Lier Habbestad

4. Sigrund Breistig

5. Hildur Larsen

6. Bente Hovland Johannessen

7. Kjell Gunnar Nymark

8. Astrid Furdal

9. Lars Reiersen

10. Leiv Rossehaug

 

Valestrand og Førde Sokn:

1. Tor Helge Hardeland, Auklandshamn

2. Anne Mari Engeset Fisketjønn, Førde

3. Else Mønnich Egenberg, Valestrand

4. Elisabeth Reiersen, Førde

5. Solveig Brynjelsen, Auklandshamn

6. Wenche Strømøy, Valestrand

7. Tatjana Stepanova, Førde

8. Tove Bjørge Ottesen, Førde

9. Jostein Valen, Valestrand

Det er framleis ein mulighet for å fleire inn på listene. Regelverket seier då følgande om supplerande nominasjon:

Det skal åpnes for supplerende nominasjon....... Dette kunngjøres innen 2. mai 2023, med frist til kl. 12 den 15. mai 2023, jf. § 14-3.

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. –

Forslaget til supplerende nominasjon skal ha følgende vedlegg: – En oversikt over kandidatenes fødselsdato. – En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på forslaget.

Kort fortalt kan det fremjast fleire kandidatar dersom dei er spurte og det er fem frå soknet som skriv under på framlegget.  Slike framlegg må vera skriftlege og levert på kyrkjekontoret/sendt på skanna epost til kyrkja@sveio.kommune.no  innan 15. mai kl 1200

Tilbake