Dåpskjole til utlån


Me har fått ein dåpskjole i gåve til kyrkja.  Denne vil me låna ut til dei som har behov for å låna ein dåpskjole.  

Dåpskjolen er gitt til kyrkjelydane som gåve, og staben i kyrkja ønskjer å ha den å tilby dei som har behov for å låna ein kjole.  

De kan ta kontakt med kyrkjekontoret, tlf 53 74 84 20 eller senda mail til kyrkja@sveio.kommune.no for å avtala lån.

Kjolen kan lånast utan kostnad, men me ønskjer å få kjolen tilbakelevert i same tilstand som han var ved utlån.

Den er god i storleiken

.

 

 

Tilbake