Griegcompetition 2022 - 30. august


Tirsdag 30.8 kl. 1900 kjem utøvarar frå Grieg Competition til Valestrand Kulturkyrkje. 

Her er dei tre me får besøk av i Valestrand;

Qi Kong, Kina
David Aladashvili, Georgia
Ido Zeev, Israel


Verk av Schumann, Ravel, Liszt, Debussy, Messiaen, Balakiev, Grieg

 

Etter to år med "unntakstilstand" er konkuransen tilbake til Bergen og med besøk her til Valestrand Kulturkyrkje. 

 

Frå 27. august til 3. september 2022 deltek 30 unge og særs gode pianistar frå heile verda i ”The Edvard Grieg International Piano Competition” i Bergen. Til årets konkurranse meldte det seg heile 247 søkarar og av desse er 30 inviterte til Bergen for å tevla om første-prisen på 30.000 Euro. Arrangementet er i hovudsak knytt til Troldhaugen og Grieghallen (finalen med Bergen Filharmoniske Orkester), men KODE Edvard Grieg Museum Troldhaugen ynskjer også å leggja til rette for at konkurransen blir eit regionalt samarbeidsprosjekt. 

Takka vera god støtte frå Vestland fylkeskommune kan nokre av dei utøvarane som ikkje kjem til finalen få reise til andre delar av fylket, og knyta tettare band til arrangørar i regionen som har gode arenaer for klassisk musikk. Difor vert det mogeleg å høyra pianistane på konsertar på Kabuso i Øystese, i Oseana Kunst & Kultursenter i Os, i Erdal kyrkje på Askøy, i Knarren på Knarvik og i Valestrand Kulturkyrkje i Sveio. Konkurransen vil slik nå ut til heile regionen, og deltakarane får eit unikt høve til å oppleva eineståande natur og kultur i Bergen og Vestland, og samstundes ta del i den rike musikkarven i regionen. 

 
Konserten er eit samarbeid mellom The International Edvard Grieg Competition og Valestrand Kulturkyrkje. Hovudsponsor for konkurransen er Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Konkuransen er støtta av Vestland Fylkeskommune. 

Tilbake