Slik blir jula i Sveiokyrkjene


Me har nå tilpassa oss den nye smittesituasjonen og justert programmet for gudstenester i jule og nyårshelga. 

 

Julafta Kl. 1400; Gudsteneste - Valestrand kyrkje med korps.

Prest; Arild Steinsland. Organist; Alie Hamberg

Gudstenesta vert og streama direkte. Med muligheter for påmelding på telefon 53748420/53748422 frå tysdag 21.12 kl 09.00. Totalt maks 50 inkludert korps

Julafta  Kl. 1500  Gudsteneste i Sveio kyrkje med korps og forsongerar

Prest; Runar Larsen Organist; Ingrid P. Furdal

Gudstenesta vert og streama direkte. Med muligheter for påmelding på telefon 53748420/53748422 frå tysdag 21.12 kl 09.00. Totalt maks 50 inkludert korps og forsongerar. Barnekoret blir ikkje med i år.

Planlagt gudsteneste på omsorgsenteret julafta går ut.

Det blir dessverre ikkje gudstenester i Førde og på Eikeland julafta i år.

 

1. juledag kl 1200 Gudsteneste i Sveio kyrkje  

Gudstenesta vert og streama direkte

Påmelding frå tysdag 21.12 kl 0900 til telefon 53748420/22

Prest; Arild Steinsland, organist; Alie Hamberg

Nyttårsafta kl 23.15 Gudsteneste i Sveio kyrkja UTEN påmelding 

Prest: Runar Larsen, organist; Ingrid P. Furdal

1. nyttårsdag kl 1800 Gudsteneste i  Valestrand kyrkje – UTEN påmelding. (flytta frå Valen kapell)

Prest: Runar Larsen, organist; Ingrid P. Furdal

Søndag 9. januar kl 1100 Gudsteneste i Sveio kyrkje ( flytta frå Eikeland kapell) 

Prest; Eirik A. Tappel Organist; Alie Hamberg

 

Planlagt juletrefest på soknehuset 8. januar går dessverre ut. 

 

Me ber alle om å følgja gjeldande smittevernreglar inkludert bruk av munnbind.  Munnbindbruk er særleg viktig når ein ikkje sit på sin tildelte plass. Alle er pålagt å ha munnbind på om ein ikkje kan halda ein meter avstand.

Det er nå nytt at me må registrera konkret kor folk skal sitja (seteplassering). Med begrensing på 50 stykk vil det vera gode muligheter for å halda god avstand til andre enn sine egne husstandsmedlemmer. 

Velkommen til kyrkje. 

Tilbake