Velkommen til Medarbeidarfest


Kjære medarbeidar

Kyrkjelydane i Sveio har den store glede å invitera deg til:

Medarbeidarfest på Sveio Soknehus onsdag 24.11. kl 1800

Påmelding innen 21.11 på telefon 53748420 eller epost kyrkja@sveio.kommune.no

 

Kjære medarbeidar

Kyrkjelydane i Sveio har den store glede å invitera deg til:

 

Medarbeidarfest på Sveio Soknehus onsdag 24.november  kl. 18.00-20.30.

 

Me har stor glede og nytte av den store innsatsen dei mange frivillige gjer for kyrkjelydane våre og vil svært gjerne samla folket til fest. Ein fest for inspirasjon, etter at me har gått gjennom ei utfordrande tid. På festen vil det bli servert god mat, kaffi og kaker, me vil få lettare underhaldning, allsong, helsingar mm. Det vil og bli god tid til den gode praten.

Me håpar at mange kan vere med oss på Medarbeidarfesten på soknehuset. I år som tidlegare sender me invitasjonen i hovedsak via e-post til kontaktpersonar og leiarar rundt i ulike foreiningar og «arbeidslag» då me ønske å nå flest mulig i tillegg til å informera her på nettside og i sosiale medier.Tenk ope og bredt om  vera "medarbeidar" - alle er velkomne. 

På grunn av matbestilling må me ha tilbakemelding på kven som kjem innan 21.november.  Påmelding går enkeltvis eller samla til kyrkjekontoret,  e-post; kyrkja@sveio.kommune.no eller telefon 53748420

Me ser fram til ein flott fest på Sveio Soknehus 24. november

Staben i Kyrkja

 

Tilbake