Konfirmasjon


 

Konfirmantpåmelding 2020

Her kan du melde deg på som konfirmant i kyrkjelydane i Sveio i 2020

Konfirmant? I Sveio  får du invitasjon til å bli med på ulike aktivitetar i konfirmasjonstida. Du kjem til å få brev i mai/juni eit år før sjølve konfirmasjonen om koss opplegget blir for deg og dine jamaldringar i Sveio. I Sveio er mange med på ein større leir sommaren før konfirmasjonen, gjennom året er det ulike aktivitetar og undervisning konfirmantane skal vera med på. Du skal og vera med på ein del gudstenester i løept av året, blant anna Ung Messe og Lysmesse.

Det er ein mindre eigenandel for aktivitetar i konfirmasjonstida. Det er og kostnadar om ein ønske å vera med på leir. Dette får du informasjon om i brev og på informasjonsmøte.

TRYKK HER for meir informasjon om konfirmasjon

Konfirmasjonstida vert avslutta med konfirmasjon i mai.

Vanlegvis er første helga i mai sett av til konfirmasjon i Valestrand, Førde og Eikeland. Andre helga i mai er det konfirmasjonsgudstenester i Sveio Kyrkja  både laurdag og søndag.

I 2020 er konfirmasjonsdatoane:

Valestrand og Førde; 2. mai

Eikeland; 3. mai

Sveio; Laurdag  9. mai kl 1100 og 1300, Søndag 10.mai kl 1100

KONFIRMASJON ER UTSETT TIL AUGUST 2020

Tilbake