Alle rettigheter 2019 Sveio kyrkjelege fellesråd

Valestrand og Førde sokneråd


Soknerådet i Valestrand og Førde Sokn i perioden 2015-2019  består av:

  1. Tor Helge Hardeland, leiar
  2. Eirik S. Eriksen
  3. Alice K. Enerstvedt
  4. Otto Inge Molvær
  5. Astrid Farestveit Gane, nestleiar
  6. Monica Nyland Jacobsen
  7. Hans Petter Storesund
  8. Marit Annlaug Stokkenes

Sokneprest Arild Steinsland er og med i soknerådet

Vara

  1. Ragnhild Elise Sæverhagen
  2. Bente Natvik Storesund
 

Tilbake