Sveiokyrkjene - lettelse i smittevernreglar


I likhet med resten av samfunnet er det nå og mindre restriksjonar også i kyrkjene. Det er ikkje lenger antallsbegrensingar. Me treng heller ikkje lenger registrera kven som er på ulike arrangementer. 

Når me bevege oss rundt for t.d. å gå til nattverd er me anbefalt å halda ein meter avstand, dersom me ikkje kan det, bør me bruka munnbind. Me vil derfor anbefala at det inn til vidare blir brukt munnbind når ein kjem, og går igjen frå kyrkja, dette gjeld særleg når det er mange til stades i gravferder eller gudstenester. 

Ingen benker er lenger stengte, men sprei dokke gjerne litt rundt i kyrkjerommet. 

Her finn du oppdaterte sentrale koronareglar

Og her finn du lokale reglar

Tilbake