Konfirmasjon 2021


Her er oversikt over konfirmantane i Sveio kommune i 2021

28. august Førde kyrkje kl. 11.00                                        

Mathilde Matre Aronsen                              

Saga Makenzie Stormer Bergo                     

Bertine Ottesen Frimanslund                       

Andre Grinde                                                

Olav Enerstvedt Westergaard                                  

 

28. august Valestrand kyrkje  kl. 13.00 (Konfirmantane frå Eikeland)

Silje Stølsvik Løvik                                         

Miriam Eriksen Ingebrigtsen                        

Jette Diana Madsen                                      

June Bjelland Nilssen                                    

Arne Mikal Stueland                                     

Gunn Snefrid Sakseid Økland                       

William Emil Sakseid Økland                        

 

Valestrand kyrkje 29. august kl. 11.00

Marius Høyland Bendiksen               

Lea Lill Dragvoll Eidsvåg                                           

Adrian Formentira Kaltveit                           

Eric Kanabodee Økland         

 

Sveio kyrkje 4. september kl. 10.00

Hans Ole Emberland

Malin Åsbø

Marie  Thorsen

Adrian Fagerland

Theodor Røher Eriksen

Ingeborg Storstein

Arne Martin Helland

Emmelin Hjelmeseter

Herman Sømme

Niklas Salte-Enoksen

 

Sveio kyrkje 4. september kl. 12.00

Andrea Malene Naterstad Bremskau

Kairo Halleraker

Even Vallestad

Emil Aga

Tuva Eskevik

Malin Rossehaug

Yvonne Ottesen

Markus Ulveraker

Katelyn Håvardsholm

Signe Høiness

Malene Ottesen

Nicolai Våge

Isabella Dirdal           

 

Sveio kyrkje 4. september kl. 14.00

Hedda Enerstvedt

Sarah Mikkelsen

Sara Klingsheim

Adrian Fludal

Maia Våga

Kristine Nordvik

Emmely Hinderlid

Markus Hinderlid

Brian Lokna

Emma Bårdsen          

 

Sveio kyrkje 5. september kl. 11.00

Andrea Stormo

Katrina Ekkje

Maren Halleraker

Steinar Våga

Heine Orvedal

Oscar Misje

Maria Fonnes

Karen Jacobsen

Martine Våga

Jakob Meland

Sunniva Vikse

Enrique Ekrene

Helge Matre

Tilbake