Merking av graver


Lurer du på kva dette skiltet betyr?

Me har sett ut slike skilt på ein del graver fordi me ikkje har tilstrekkelege opplysningar om festar/kontaktperson til gravene. Finn du eit slikt merkeskilt på ei grav til nokon av dine avdøde familiemedlemmer/andre nære, ta kontakt med oss på kyrkjekontoret. Dersom me ikkje får kontakt med  nokon vil desse gravene etterkvart bli sletta. Det ønskjer me ikkje å gjera hvis pårørande vil behalda gravene. 

 

Tilbake