Sommarjobb - gravplassar


Me treng sommarhjelp på gravplassane, først og fremst i perioden 12. juli – 15.august.

Er du arbeidsvillig, pliktoppfyllande og klar for plenklipping mv. - søk jobb hos oss snarast og seinast innan søknadsfristen 8. juni.

Det er ein fordel med førarkort klasse B/BE. Men me vil og vurdera søkjerar som ikkje har førarkort, og ungdommar mellom 15 og 18 år.

Hovudjobben blir klipping av plenar, men det kan og bli luking, maling og anna førefallande arbeid.

Lønn etter gjeldande tariffavtale.

Søknad sendes; Sveio Kyrkjelege Fellesråd på e-post: kyrkja@sveio.kommune.no

Husk å gi opp referanse. Me vil gjerne snakka med nokon som kjenner deg.

For meir informasjon kontakt Kyrkjeverje Ottar Krakk på telefon 93216644 eller e-post: ottar.krakk@sveio.kommune.no

 

Tilbake