Fleire kan nå delta på gudstenester og i gravferd


Dei nye nasjonale smittevernforskriftene opne nå for at me kan  gjennomføre gudstenester og gravferder for enda fleire deltakerar, i tråd med regjeringa sin plan for gjenopning. 

Gudstenester og gravferder kan nå gjennomføras med inntil 200 stykk tilstades om det er tilstrekkeleg plass til at alle kan halda 1 meter avstand, husstandar i mellom. Deltakerane får tilvist faste plasser som dei skal sitja på under gudstenesta/gravferda. Våre kyrkjebygg kan maksimalt ta i mot desse tala på deltakerar; 50 i Førde kyrkje,  80 i Valestrand kyrkje og 160 i Sveio kyrkje. I Eikeland kapell 30 stykk.

 Alle skal som før registrera seg; ta med lapp med namn og telefonnummer.

 

 

Tilbake