Gudstenester mv - pr. 17. Mars 2021


Me føl til ei kvar tid sentrale og lokale smittevernforskrifter og gjennomfører gudstenester og gravferder i tråd med gjeldande regelverk. Pr. i dag, 17.mars betyr det, etter siste innføring av tiltak her lokalt, at me kun kan ha digitale gudstenester.

Gravferder vert gjennomført,  men nå berre med inntil 30 stykk i Førde kyrkje,  Valestrand kyrkje og Sveio kyrkje. I Eikeland kapell 20-25. Ved gravferd skal nå alle bruka munnbind.

Annan aktivitet som barnekor, konfirmantundervisning og ulike trusopplæringstiltak kan dessverre ikkje gjennomførast.

Me håpar i likhet med alle andre at me snart kan møtast som normalt igjen. Inn til vidare tar me del i arbeidet med å halda smitten nede.

Me kjem tilbake med informasjon om litt utandørs aktivitet i påska.

 

 

Tilbake