UTLEIGE


 

Trykk på linkane nedanfor for meir informasjon:

MEIR INFORMASJON  (PDF)   

PRISAR

RETNINGSLINER FOR UTLEIGE (PDF)

BILDER (PDF)

SMITTEVERNPLAN

 

 

 

 

Sveio soknehus er bygd i 2016 og er lokalisert  like ved Sveio kyrkje i Sveio sentrum. Huset er teikna av arkitekt Thomas Brekke og det er sokneråda i kommunen som står som eigarar av bygget.

Sveio Soknehus har lokale i fleire størrelsar og er såleis eigna til fleire føremål som til dømes;

  • Kurs, konferansar og møter
  • Bryllaup, konfirmasjon, dåp eller andre feiringar
  • Minnesamvær
  • Konsertar, kulturarrangement og utstillingar
  • Weekendar og liknande.

Det er høve til å leiga heile eller deler av soknehuset.

Har du spørsmål vedkomande  leige av huset?

Ta kontakt med Kyrkjekontoret på telefon 53 74 84 20/ 53 74 84 22  eller kyrkja@sveio.kommune.no

Du er og velkomen til å sjå på lokala. Ta kontakt for å avtala tidspunkt.

Ved avtale om utleige treng me kontaktinformasjon frå leigetakar; namn på kontaktperson med e-postadresse og  mobilnummer. Me treng og ei fakturaadresse.

I samband med Koronasituasjonen vil det vera nokre begrensingar i leigemulighetene - men så langt som mulig ønskjer me at lokala kan nyttast til same føremål som før. Sjå smittevernplan og ta ev. kontakt med oss om du har spørsmål.

Tilbake