Alle rettigheter 2019 Sveio kyrkjelege fellesråd

Sveio Kyrkjelege Fellesråd


 

Fellesrådet er sett saman av to representantar for kvart av sokneråda i tillegg til den eine soknepresten og representant frå kommunen. 

I Sveio Kyrkjelege Fellesråd er følgade personar med i inneverande periode;

Leiar; Bent Rune Sinnes (Sveio sokneråd)

Nestleiar; Tor Helge Hardeland (Valestrand og Førde Sokneråd)

Medlemmer:

Ragnhild Elise Lysen (Sveio sokneråd)

Astrid F.Gane (Valestrand og Førde Sokneråd)

Kjell Gunnar Nymark (Sveio kommune)

Arild Steinsland (Sokneprest)

Kyrkjeverja er sekretær for Fellesrådet.

Nedanfor kan du sjå sakspapira for Sveio Kyrkjelege Fellesråd

Fellesrådsmøte 29. november 2018

Innkalling

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 5.september 2018

Innkalling

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 12. juni 2018

Innkalling

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 5.april 2018

Innkalling

Møteprotokoll

 

 

 

 

 

 

Tilbake