Sveio Kyrkjelege Fellesråd


Fellesrådet er sett saman av to representantar for kvart av sokneråda i tillegg til den eine soknepresten og representant frå kommunen. 

Styret i Sveio Kyrkjelege Fellesråd har følgjande samansetning i  perioden 2024-2027:

Leiar: Tor Helge Hardeland (Valestrand og Førde Sokneråd)

Nestleiar: Rune Hjelmeseter (Sveio Sokneråd)

Medlemmar:

Tove Maryann Bjørge Ottesen (Valestrand og Førde Sokneråd)

Jostein Valen (1. vara) (Valestrand og Førde Sokneråd)

Elisabeth Reiersen (2. vara) (Valestrand og Førde Sokneråd)

Astrid Furdal (Sveio Sokneråd)

Kjell Gunnar Nymark (1. vara) (Sveio Sokneråd)

Sigrund Breistig (2. vara) (Sveio Sokneråd)

Dagfinn Fagerland Bjørge (Sveio kommune)

Ragnhild Elise Lysen (1. vara) (Sveio kommune)

Ruth Grethe Østebøvik Eriksen (2. vara) (Sveio kommune)

Arild Steinsland (Sokneprest)

Svein Arne Theodorsen (Prost) (vara for Soknepresten)

Kyrkjeverja er sekretær for Fellesrådet.

Nedanfor kan du sjå sakspapira for Sveio Kyrkjelege Fellesråd'

Tidlegare møter: 

Fellesrådsmøte 4-2022, 24. november MØTEPROTOKOLL

Fellesrådsmøte 3- 2022, 1. september MØTEPROTOKOLL

Fellesrådsmøte 2-2022, 28.april; MØTEPROTOKOLL

Fellesrådsmøte 1-2022, 24.februar; MØTEPROTOKOLL

Fellesrådsmøte 21.november 2019

Møteprotokoll

Møteprotokoll - konstituerande møte

Fellesrådsmøte 1. oktober 2019

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 6. juni 2019

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte  5. mars 2019

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 29. november 2018

Innkalling

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 5.september 2018

Innkalling

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 12. juni 2018

Innkalling

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 5.april 2018

Innkalling

Møteprotokoll

 

 

 

 

 

 

Tilbake