Sveio Kyrkjelege Fellesråd


 

Fellesrådet er sett saman av to representantar for kvart av sokneråda i tillegg til den eine soknepresten og representant frå kommunen. 

I Sveio Kyrkjelege Fellesråd er følgade personar med i  perioden 2019 - 2023;

Leiar; Tor Helge Hardeland (Valestrand og Førde Sokneråd)

Nestleiar; Johannes Flatnes (Sveio sokneråd)

Medlemmer:

Leiv Rossehaug (Sveio sokneråd)

Øyvind Tislavoll (Valestrand og Førde Sokneråd)

Maren K. Lye Bårdsen (Sveio kommune)

Arild Steinsland (Sokneprest)

Kyrkjeverja er sekretær for Fellesrådet.

Nedanfor kan du sjå sakspapira for Sveio Kyrkjelege Fellesråd

Fellesrådsmøte 21.november 2019

Møteprotokoll

Møteprotokoll - konstituerande møte

Fellesrådsmøte 1. oktober 2019

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 6. juni 2019

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte  5. mars 2019

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 29. november 2018

Innkalling

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 5.september 2018

Innkalling

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 12. juni 2018

Innkalling

Møteprotokoll

Fellesrådsmøte 5.april 2018

Innkalling

Møteprotokoll

 

 

 

 

 

 

Tilbake