Babysang - våren 2021


Babysang

Vi er nå glade for å kunne opna for Babysang igjen

Vi er glade for å på ny kunna opna for Babysang

Babysang er eit tilbod retta mot born mellom 0 og ca 1 år og foreldre.  Det føregår i Sveio soknehus onsdagar frå kl. 11 til ca 12.30

 

 

Babysong er for alle som har lyst å komma med sine små, ikkje berre for kor- og solosongarar!  Det er ein sosial møtestad for foreldre med sine babyar, der kommunikasjon med barnet gjennom song er i fokus.

Det er først ei songstund på ca 30 min, med barnesongar, rim og regler og enkel bruk av rytmeinstrument. 

Etter songstunda er det tid for prat, frukt og litt å drikka til.

De kan bli medlemer i Babysonggruppa og betala ein kontingent på kr 100,- per semester for medlemsskap.  Medlemskontingenten gir eit bidrag til drifta av Babysangen, som fornying av utstyr som matter og rytmeinstrument når det trengst.

Kontaktperson; Haldis Rolfsnes Stueland, 91837056

Datoar; vår 2021

Alle onsdagar frå 27. januar til 26. mai, med unnatak av onsdagen i vinterferien, 3. mars og i påskeferien, 31. mars.

Elles må me følgja eventuelle restriksjonar som kjem som følgje av koronasituasjonen. 

Endringar blir lagt ut på nettsida www.sveiokyrkja.no,  facebooksida;  Sveiokyrkja og i den lukka gruppa;  Babysang i Sveio 2021

Tilbake