Babysang - Hausten 2020


Då smittesituasjonen i Sveio er synest å vera under kontroll per nå, vil me starta opp med Babysang igjen onsdag 16. september.

Med omsyn på smittevern, gjer me nokre endringar på Babysang nå i haust.

Me arrangerer Babysang kvar onsdag frå kl 11 til ca 12.30.

Onsdagar i partalsveker:  Babysang for dei minste, dei som ikkje er så mobile

Onsdagar i oddetalsveker: Babysang for dei litt eldre, dei som likar å flytta på seg.

 

 

Me set inga aldersgrense for deltaking i dei ulike gruppene, her er barna så ulike i aktivitetsnivå.   Foreldrene får vurdera kor barnet høyrer heime i starten og korleis barnet endrar seg utover hausten.  

Babysang for dei minste:

16. september, 30. september, 14. oktober, 28.oktober, 11. november, 25. november

Babysang for dei største:

23. september, 21. oktober, 4. november, 18. november, 2. desember

 

Smitteverntiltak:

Arrangøren har handsprit, og dei vaksne som kjem må bruka det når dei kjem og når dei går.

Barn og foreldre må vera friske, og ikkje ha symptom på luftvegsinfeksjon. Det er ikkje høve til å ha med eldre søsken.

Arrangør legg til rette for at 1-metersregelen kan haldast.  Kjøper inn små badematter som blir plassert innafor trygg avstand. Deltakarane kan ta med eige teppe til å leggja oppå. Mattene blir vaska etter bruk og ligg ubrukt ei veke.

Instrument som blir brukt i opplegget, blir delt ut og samla inn igjen etter bruk.   Instrumenta blir godt vaska etter Babysangen.

Det blir ikkje servert frukt.  Me har vatn og saft, som før.  Ta gjerne med niste.

 

Tilbake