Det ringes frå kyrkjeklokkene laurdag kl 1700


Me kjem  laurdag 28. mars kl 1700 til å ringa med kyrkjeklokkene i Sveio kyrkja og Førde kyrkja.

Dette gjer me etter oppfordring frå biskopane og kyrkjemøte;

Stillheten skal brytes som et tegn på håp, sier konstituert preses i Bispemøtet Atle Sommerfeldt.

Han og resten av landets biskoper har vedtatt nye regler for bruk av kirkeklokkene.

- Dette er et koronaunntak. Vi vil ringe inn helgen lørdager klokken 17, sier han.

Kirkerådet, som er kirkens valgte ledelse, har sluttet seg til biskopenes vedtak.

 

Tilbake