Behov for kontakt i vanskelege tider


I disse tider når kontakten mellom folk er vanskeligere!

Me ønske å gjera vårt for å unngå smittespredning av Koronaviruset. Vårt ønske er derfor at du i første rekkje tek kontakt med oss på telefon og ikkje møter fysisk opp på kontoret.  Dersom du ikkje har mobilnummeret til den du ønske å snakka med så kan du ringe kontoret på 53748420 eller Kyrkjeverje på 93216644

Vi vil samtidig minne om at prestar og andre kyrkjelege tilsette i Sveio er mogeleg å nå på telefon for spørsmål og andre ting som opptar ein. Telefonnummer finn du under kontaktinformasjon. Sjå og informasjon på facebooksidene til Kyrkja i Sveio og Valestrand kulturkyrkje
 

Tilbake