Vedtekter for Gravplassane i Sveio


Reviderte vedtekter for gravplassane i Sveio er nå godkjent av Bjørgvin Bispedømmeråd. Gravplassvedtektene er eit rammeverk som seier ein del om kva reglar som gjeld for gravsplassane her lokalt. Av desse går det fram kva gravplassar som kan nyttast, kva tid gravminner kan setjast opp, kva som må til for å driva næringsverksemd på gravplassane mv.  Her kan du og få vita litt om Namna Minnelund.

TRYKK HER for å lesa Gravplassvedtektene

 

 

Tilbake