Barnekora

Born og familiane deira har ein sentral plass i kyrkjene våre. Vi har som mål å bli gode på å dekke behov som småbarnsfamiliar har i kvardagen og fylle tida med meiningsfulle treffpunkt og opplevingar.

Samtidig vil vi stimulere til tidlig kontakt med Kirken og dens budskap og skape en tilhørighetsfølelse for både barna og familien. Under ser dere våre aktuelle tilbud til barn og familier.

Velg kalender