Bispedømmerådsval med lokale namn på listene


Listene er nå klare for bispedømmerådsvalet i Bjørgvin. Sjå link for meir informasjon. Her kan du blant anna finna to sveibuar.

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/nyhetsarkiv/tre-lister-ved-bispedomeradsvalet/

 

Tilbake