Babysang Hausten 2020 - Endringar


Babysang 

Det er nå gjort endringar i programmet for Babysang.  Det har ikkje vore større deltaking på «Babysang for dei største» i haust.  Me kjører Babysang kvar onsdag frå 4. november, og har inga inndeling i små og store. 

Alle som har lyst å gå på Babysang, kan nå komma på den same tida, både små og store. 

 

Babysang for resten av hausten er: 

4. november, 11. november, 18. november, 25. november og 2. desember 

Tid og stad: Soknehuset kl 11 til ca 12.30 

 

Me følgjer smittesituasjonen og tilrådingar frå lokale og nasjonale organ.  

Om ting endrar seg, blir det oppdateringar på nettsida og i meldingar til dei som er registrerte på Babysang og i den lukka facebookgruppa «Babysang i Sveio 2020» 

 

Tilbake