Utviding av Gravplassen i Førde

Masseutskifting - Utviding Førde gravplass

I 2017 vart gravplassen ved kyrkje i Førde utvida.

Parkeringsplassen vart og utvida noko.

I tilllegg vart arealet rundt kyrkja oppgradert for å gje god tilgang til både kyrkja og gravplassen.

Det er og lagt til rette for ein eigen Minnelund der ein kan setja ned urner på eit eige felt og  få opp namneplate på felles minnesmerke.

Teikningar (PDF, 4 MB)


 

Del denne artikkel på e-post