Konfirmantpåmelding 2020

I 2020 har me sett opp følgande konfirmasjonsdatoar:

Valestrand           Laurdag 2.mai kl 11.00

Førde                   Laurdag 2.mai kl 1300

Eikeland              Søndag 3.mai kl 11.00

Sveio                   Lørdag 9.mai kl 11.00 og 13.00

                            Søndag 10.mai kl 11.00

Her kan du melde deg på som konfirmant i kyrkjelydane i Sveio i 2020

Her kan du lesa meir om konfirmantåret

Konfirmant? I Sveio  får du invitasjon til å bli med på ulike aktivitetar i konfirmasjonstida. Du kjem til å få brev i mai/juni eit år før sjølve konfirmasjonen om koss opplegget blir for deg og dine jamaldringar i Sveio. I Sveio er mange med på ein større leir sommaren før konfirmasjonen, gjennom året er det ulike aktivitetar og undervisning konfirmantane skal vera med på. Du skal og vera med på ein del gudstenester i løept av året, blant anna Ung Messe og Lysmesse.

Det er ein mindre eigenandel for aktivitetar i konfirmasjonstida. Det er og kostnadar om ein ønske å vera med på leir. Dette får du informasjon om i brev og på informasjonsmøte.

TRYKK HER for meir informasjon om konfirmasjon

Konfirmasjonstida vert avslutta med konfirmasjon i mai.

Vanlegvis er første helga i mai sett av til konfirmasjon i Valestrand, Førde og Eikeland. Andre helga i mai er det konfirmasjonsgudstenester i Sveio Kyrkja  både laurdag og søndag.

I 2019 er konfirmasjonsdatoane:

Valestrand og Førde; 4. mai

Eikeland; 5. mai

Sveio; Laurdag  11. mai kl 1100 og 1300, Søndag 12.mai kl 1100


 

Del denne artikkel på e-post