Plan for Gravplassar i Sveio 2020 - 2060

Plan for Gravplassar er nå ute til høyring. Har du  eller din organisasjon ønske om å uttala deg om korleis ein ønske at me skal tilretteleggja for gravlegging her i Sveio dei næraste 10-åra. Sjå utkast til plan som ligg ved her og kom med dine synspunkter. Høyringsfrist utsett til 28.02.2019

Trykk her: Plan for Gravplassar - Høyringsdokument


 

Del denne artikkel på e-post