Førde Kyrkjegard - Markering og vigsling 17. oktober

Velkomen til markering og vigsling av den utvida kyrkjegarden ved Førde kyrkje.

TYSDAG 17. OKTOBER KL 1800

Etter eit omfattande arbeid med blant anna stor masseutskifting, slik bildet viser, er me nå klar for å å markera at den er ferdig:

Program:

Musikalsk innslag

Orientering om arbeidet ved Anne Irgens frå Nor Consult

Synfaring på gravplassen

Vigsling v/prost Svein Arne Theodorsen

Helsing ved varaordførar Ruth Ø. Eriksen

Kaffi og kake

Alle interesserte er velkomne til å delta på samlinga som del kjem til å bli inne i kyrkja og dels ute på den nye gravplassen i Førde.  


 

Del denne artikkel på e-post